Kompleksowe rozwiązania techniczne dla każdego…

Projektowanie i realizacja inwestycji

Oferujemy kompleksowe usługi związane z realizacją/wykonawstwem inwestycji. Na wszystkie czynności posiadamy stosowne uprawnienia zobligowane Prawem Budowlanym.

Doświadczenie kadry technicznej pozwala firmie HAWK technologie oferować specjalistyczne usługi w zakresie realizacji zróżnicowanych technologii zgodnie z przeznaczeniem obiektów i oczekiwaniami Klientów. Powierzone zadania realizowane są przez własną kadrę techniczną wykonującą zlecone zadania rzetelnie i terminowo. Jesteśmy w stanie zrealizować każdy nawet najbardziej skomplikowany projekt we wszystkich fazach realizacji, aż do odbioru końcowego. Na wszystkie realizacje udzielamy gwarancji.

Klientom oferujemy dostawy urządzeń wraz z wykonaniem kompletnego cyklu realizacyjnego wyposażenia budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz infrastruktury zewnętrznej w zakresie:


Sieci, przyłączy, urządzeń i instalacji:

wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w tym:

 • wentylacji mechanicznych
 • kompaktowych węzłów cieplnych
 • kotłowni gazowo – olejowych
 • wodociągowych
 • sanitarnych
 • deszczowych
 • gazowych
 • technologicznych
 • przemysłowych
 • hydrantowych
 • tryskaczowych

Listy referencyjne znajdziecie Państwo w zakładce DOŚWIADCZENIE/ REFERENCJE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Close Menu