Kompleksowe rozwiązania techniczne dla każdego…

Nadzory inwestorskie

Prace związane z szeroko pojętym nadzorem inwestorskim, realizujemy kompleksowo, począwszy od uczestnictwa w przygotowaniach koncepcyjno-projektowych poprzez przygotowanie kalkulacji/kosztorysów inwestorskich po nadzór nad realizacją inwestycji. Dbałość o wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów jest cechą charakteryzującą naszą firmę. Cele te osiągamy dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze technicznej, w pełni zaangażowanej w realizację zleconych projektów.

Do naszych podstawowych obowiązków należy:

reprezentowanie inwestora na budowie

sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz sztuką budowlaną,

kontrolowanie budżetu budowy,

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,

sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń,

przygotowanie i udział w odbiorze końcowym inwestycji

przekazywanie inwestycji do użytkowania;


Zgodnie z Prawem Budowlanym posiadamy uprawnienia budowlane do:


1. Pełnienia Nadzoru Inwestorskiego

2. Sporządzania ocen i opinii technicznych

3. Sporządzania ocen stanu technicznego obiektów budowlanych

4. Sprawowania kontroli technicznej obiektów budowlanych

5. Kierowania wytwarzaniem oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania elementów budowlanych

6. Kierowanie budową oraz robotami budowlanymi

w następujących specjalnościach:


1. Ogólnobudowlanej

w zakresie konstrukcyjno – budowlanej

2. Instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

3. Drogowej

w zakresie placów manewrowych, dróg i mostów kołowych

Listy referencyjne znajdziecie Państwo w zakładce DOŚWIADCZENIE/REFERENCJE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Close Menu