Kompleksowe rozwiązania techniczne dla każdego…

Obsługa techniczna nieruchomości

HAWK technologie oferuje stały nadzór nad sprawnością techniczną obiektów budowlanych, zapewniając utrzymanie ich wartości rynkowej. Techniczne utrzymanie nieruchomości realizujemy poprzez inwestycje oraz okresowe przeglądy budynków i wyposażenia technicznego. Zlecenia realizujemy w oparciu o oczekiwania naszych Klientów.

W ramach naszych usług zabezpieczamy klienta od strony prawnej prowadząc książkę obiektu budowlanego oraz wykonując przeglądy zobligowane prawem, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

Profil działalności naszej firmy:

Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
Sporządzanie ocen i opinii technicznych
Sporządzanie wycen i kosztorysów inwestorskich
Pełnienie Nadzorów Inwestorskich
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Kierowanie pracami modernizacyjnymi
Wykrywanie przyczyn usterek i awarii
Przeglądy obiektów budowlanych
Przeglądy instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego
Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych
Przeglądy instalacji i urządzeń cieplnych wody i kanalizacji
Przeglądy instalacji elektrycznych
Przeglądy przewodów kominowych
Przeglądy instalacji i urządzeń przeciwpożarowych

Listy referencyjne znajdziecie Państwo w zakładce DOŚWIADCZENIE/ REFERENCJE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Close Menu